MICHAŁ STOKOWSKI - FOTOGRAFIA KRAJOBRAZU | FOTOGRAFIA REKLAMOWA

Puszcza Kampinoska – Sejmikowa Droga i Rezerwat Sieraków

Oto kilka zdjęć z krótkiej wycieczki Sejmikową Drogą w Kampinoskim Parku Narodowym, przebiegającą m.in. wzdłuż  Uroczyska Długie Bagno, czy rezerwatu Sieraków. Sejmikowa Droga zaczyna się (lub kończy) przy cmentarzu w Palmirach i wiedzie do (z) Łomianek. W weekendy bardzo uczęszczana przez biegaczy, rowerzystów i … oczywiście fotografów. Ci ostatni zazwyczaj kończą wycieczki, gdy pozostali dopiero szykują się do wyjścia.

Kampinoski Park Narodowy

Fotografie pochodzą z dwóch wycieczek Kampinoskim Szlakiem Rowerowym: Pierwsza 130 km – dnia 30 lipca 2005 r., zachodnia część Puszczy Kampinoskiej od szosy nr 579 Cybulice – Leszno; Druga 80 km – dnia 3 września 2005 r., część wschodnia Kampinosu w większości poza szlakiem rowerowym (m.in. Kościelna Droga – Graniczna Droga – Palmiry – Kręta Droga – Szlak im. Powstańców Warszawskich). Zapraszam do oglądania, odjazd z galerii.

Rzeka Wisła – zdjęcie z mostu w Modlinie

Zdjęcie rzeki Wisły, widzianej z mostu drogowego w Modlinie Twierdzy. Po prawej stronie las łęgowy w rezerwacie Ruska Kępa, leżącym w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Rzeka Wisła… sierpień 2005 r.