MICHAŁ STOKOWSKI - FOTOGRAFIA KRAJOBRAZU | FOTOGRAFIA REKLAMOWA

Takie zimowe wspominki znad ujścia Bugu. Okolice Cupla, gdzie spotkaliśmy konie skubiące spod śniegu przymrożone źdźbła trawy, Kani Polskiej, Popowa. Ostatnie zdjęcie to widok na Dolinę Bugu z wysoko położonego Jackowa Górnego.