Monthly Archives: Maj 2007

Zakole Zakroczymskie – Wisła

2018-10-06T19:27:13+00:00Maj 23rd, 2007|Drzewa, Wisła|

Nadwislańskie topole w Rezerwacie Zakole Zakroczymskie skąpane w porannym słońcu. Rezerwat ten rozciąga się u stóp położonego na wysokiej skarpie Zakroczymia. Zdjęcia rzeki Wisły z tego rezerwatu znajdziesz w nowszym poście oraz w zakładce Galerie.